05 Φεβ 2010

Η Sine Technologies χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας το SRM-3006 της εταιρίας NARDA, ότι πιο σύγχρονο και τεχνολογικά εξελιγμένο υπάρχει στο είδος του.

[top]