31 Μάι 2013

Συμμετοχή σε διεργαστηριακές μετρήσεις

0 Comment

Η Sine Technologies συμμετείχε στις Β’ Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που διοργανώθηκαν από την ΕΕΑΕ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ και το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ.

[top]