Οριστικός ανάδοχος του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα”

Η Sine Technologies OE αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το σύνολο του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα” μετά τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). http://www.eeae.gr/gr/index.php?menu=2&fvar=html/files/_anadoxos_2013 read more →

Συμμετοχή σε διεργαστηριακές μετρήσεις

Η Sine Technologies συμμετείχε στις Β’ Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που διοργανώθηκαν από την ΕΕΑΕ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ και το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ. read more →

Οριστικός ανάδοχος του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα”

Η Sine Technologies OE αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το σύνολο του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα” μετά τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). http://www.eeae.gr/gr/index.php?menu=2&fvar=html/files/_anadoxos read more →

Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Το Εργαστήριο Δοκιμών της Sine Technologies διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για τις υπηρεσίες μετρήσεων μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (27MHz-3GHz) στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων. Πληροφορίες για τη διαπίστευση από την ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ Επίσημο.. read more →

Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”

Η Sine Technologies OE ενισχύθηκε στα πλαίσια της δράσης “Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” για το έργο με τίτλο “Ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας”. Ανάδοχος φορέας καινοτομίας του έργου είναι το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. read more →

Συμμετοχή σε διεργαστηριακές μετρήσεις

Η Sine Technologies συμμετείχε με 2 μετρητικές διατάξεις στις Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Υψηλών Συχνοτήτων, που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά από την ΕΕΑΕ. read more →

Narda SRM-3006

Η Sine Technologies χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας το SRM-3006 της εταιρίας NARDA, ότι πιο σύγχρονο και τεχνολογικά εξελιγμένο υπάρχει στο είδος του. read more →