Μετρήσεις Συνεχούς Καταγραφής (24/7)

Σε πολλές περιπτώσεις μία μέτρηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν επαρκεί για να αποτυπώσει την πραγματικότητα όσον αφορά το ηλεκτρομαγντικό πεδίο σε μία περιοχή. Και αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί να υπάρχουν κεράιες που εκπέμπουν μόνο κάποιες ώρες της ημέρας ή κεραίες που ανάλογα με τον αριθμό και τη χωρική διασπορά των τερματικών που εξυπηρετούν εκπέμπουν περισσότερο ή λιγότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμο να είχαμε μία αποτύπωση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Sine Technologies παρέχει αυτή την υπηρεσία.

Ειδικοί μηχανικοί και ραδιοηλεκτρολόγοι, συνεργάτες της Sine Technologies επισκέπτονται το χώρο που ζητείται να πραγματοποιηθούν μετρήσεις, με φορητό εξοπλισμό πραγματοποιούν μετρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις κοντινές πηγές ακτονοβολίας, καθώς και τους χώρους που ζουν και κινούνται άνθρωποι αποφασίζουν ποια είναι η καταλληλότερη θέση για να ληφθούν οι συνεχείς μετρήσεις.

Στο σημείο αυτό εγκαθιστούν εξοπλισμό μετρήσεων και απομακρύνονται από το χώρο. Τα μηχανήματα πραγματοποιούν συνεχείς μετρήσεις όλο το 24ωρο, τις οποίες και αποθηκεύουν. Μετά το πέρας του συμφωνημένου με τον πελάτη χρόνου μετρήσεων συνεργάτης της Sine Technologies επισκέπτεται το χώρο και απεγκαθιστά τον μετρητικό εξοπλισμό λαμβάνωντας ταυτόχρονα και τα δεδομένα των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται κατάλληλα στον εργαστηριακό χώρο της Sine Technologies και εξάγεται η αναφορά μετρήσεων όπου πλέον φαίνεται και η μεταβολή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων ως προς το χρόνο κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.