Μελέτες και Μετρήσεις Ραδιοκάλυψης

Μελέτες και Μετρήσεις Ραδιοκάλυψης

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης αναλαμβάνουμε τη μελέτη ραδιοκάλυψης από ένα ασύρματο δίκτυο. Αφού υλοποιηθεί το δίκτυο με ειδικό εξοπλισμό πραγματοποιούμε ραδιοχαρτογράφηση του χώρου ή της περιοχής με σκοπό την επιβεβαίωση της ραδιοκάλυψης.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό του δικτύου και την ραδιοχαρτογράφηση εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από ένα γραφείο έως ένα κτίριο ή και μία ολόκληρη περιοχή.