25 Φεβ 2011

Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”

0 Comment

Η Sine Technologies OE ενισχύθηκε στα πλαίσια της δράσης “Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” για το έργο με τίτλο “Ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας”. Ανάδοχος φορέας καινοτομίας του έργου είναι το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

[top]